Zondag 12 september 2021 10.00 uur Ds. E. Agterhuis Heilig Avondmaal.

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 97 : 1 en 6
Votum en groet
Zingen: Psalm 16 : 1 en 2

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest

Schriftlezing: Joh. 3 : 1 – 21
Zingen: Gezang 292 : 1 en 2

Verkondiging
Zingen: EB 184 : 1, 3 en 4

Geloofsbelijdenis

Lezing van het Avondmaalsformulier
Zingen: EB 114 : 1, 3 en 7
Viering avondmaal
Zingen: Gezang 459 : 1 en 3

Lofprijzing , dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader

Zingen: Psalm 116 : 4 en 6
Zegen: Amen, amen, amen