Zondag 5 september, 10:00 uur : Ds. D. Westerneng

 • STARTZONDAG -

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 99 : 1 en 4
 • Stil gebed, votum en groet
 • Woorden bij de symbolische schikking
 • Zingen: EB lied 212 : 1 en 2
 • Gebed om vergeving en genadeverkondiging
 • Wetslezing
 • Zingen: EB 124 : 1 en 3
 • Gebed om Gods Geest
 • Schriftlezing: Genesis 11 : 1 – 9
 • Zingen: EB lied 435 : 1 en 2
 • Schriftlezing: 1 Petrus 2 : 3 – 10
 • Zingen: Psalm 118 : 8 en 5
 • Verkondiging: Thema “Samen bouwen”
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 321: 2 en 3
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotlied: Gezang 320 : 1 en 3
 • Zegen: Amen, amen, amen
 • Inzameling van de gaven