Zondag 22-08-2021 10.00 uur Ds. D.C. Groenendijk

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 87
 • Stil gebed, votum en groet
 • Gebed van toenadering
 • Woord van genade: Micha 7 : 18a en 19
 • Leefregel: Micha 6 : 6 – 9
 • Zingen: Psalm 25 : 2
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Woord voor de kinderen ( die thuis meekijken)
 • Kinderlied: EB lied 278
 • Schriftlezing: Hand. 10 : 1-6, 9-16, 23b-24, 34, 36c-40, 44-48
 • Zingen: Gezang 430 : 1 en 4
 • Verkondiging: Thema voor Jood, niet Jood, iedereen
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: EB lied 223 : 1, 2 en 4
 • Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”
 • Slotlied: Gezang 451 : 2 en 3
 • Zegen: Amen, amen, amen
 • Inzameling van de gaven