Zondag 22-8, 10:00 uur kandidaat A. Slabbekoorn

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 93 : 1 en 2
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Psalm 93 : 3 en 4
 • Gebed
 • Kinderlied: EB lied 474
 • Schriftlezing: Lukas 21 : 5 – 11 en 26 – 36
 • Zingen: Gezang 470 : 1 en 3
 • Verkondiging:
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: EB lied 56 : 1 en 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 17 : 7
 • Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”
 • Slotlied: EB lied 413 : 1, 3 en 4
 • Zegen: Amen, amen, amen
 • Inzameling van de gaven