Zondag 15 augustus 10:00 uur : ds. G. van der Linden

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 84 : 1
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Psalm 84 : 3
 • Verootmoediging en Genadeverkondiging
 • Zingen: Gezang 463 : 1 en 4
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Hand. 5 : 34 – 40 en Hand. 22 : 1- 3
 • Zingen: EB lied 166 : 1 en 3
 • Verkondiging:
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 446 : 1, 3 en 4
 • Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”
 • Slotlied: Gezang 301 : 1 en 2
 • Zegen: Amen, amen, amen
 • Inzameling van de gaven