Zondag 8-8 10:00 uur: ds. B. van Ginhoven

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 2 : 1 en 4
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: EB lied 297 : 1en 2
 • Woorden van genade en richtlijn voor ons leven
 • Zingen: Gezang 476 : 1 en 5
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: 2 Thess 2 : 1 - 12
 • Zingen: Gezang 286 : 1 en 2
 • Schriftlezing: 2 Thess 3 : 3 - 5
 • Zingen: Gezang 286 : 3, 4 en 5
 • Verkondiging: “Wat vooraf gaat aan de komst van de Heer”
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 430 : 1 en 2
 • Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”
 • Slotlied: Gezang 440 : 1 en 4
 • Inzameling van de gaven