01-08-2021 10.00 uur Dhr. Mar van der Veer

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 86 : 1 en 5
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: EB lied 211 : 1, 2, 3 en 4
 • Verootmoediging
 • Zingen: Gezang 408 : 1, 3 en 4
 • Gebod van God
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Jesaja 4 : 2 – 6
 • Zingen: Psalm 102 : 6 en 7
 • Schriftlezing: Marcus 5 : 22 – 43
 • Zingen: EB 302 : 1, 2, 3 en 4
 • Verkondiging: “Twee vrouwen- twee vrouwen - één verhaal
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Psalm 51 : 4
 • Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”
 • Slotlied: Psalm 116 : 1, 2, 3, 7 en 8
 • Inzameling van de gaven