24-07-2021 10.00 uur Dhr. Jaap Verbruggen

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: EB lied 241 : 1 en 3
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Psalm 72 : 1 en 4
 • Gebod: Rom. 12 : 9 t/m 21
 • Zingen: Psalm 32 : 2
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderlied: EB 448
 • Schriftlezing: Prediker 3 : 1 – 15
 • Zingen: Gezang 466 : 1, 2 en 3
 • Verkondiging: “De tijden van ons leven”
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: EB lied 178 : 1, 2, 3 en 4
 • Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”
 • Slotlied: Psalm 121 : 1 en 4
 • Inzameling van de gaven