Zondag 18 juli, 10:00u ds. E. Schipper

Welkom en mededelingen van de kerkenraad

Moment van stilte
Aanvangslied: Psalm 85 : 4
Bemoediging en Groet
Zingen: Psalm 33 : 2, 8

Gebed van verootmoediging
Woorden van genade
Zingen: Gezang 451 : 2
Leefregel
Zingen: Gezang 451 : 1

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing O.T.: Psalm 36 : 6-10
Zingen: EB lied 219 (3x)
Evangelielezing: Johannes 15 : 9-17
Zingen: EB lied 219 (3x)
Epistellezing: 1 Johannes 4 : 7-16
Zingen: EB lied 219 (3x)

Verkondiging: ‘Leef in Liefde’
Meditatief orgelspel
Zingen: Gezang 481 : 1, 4

Afscheid kindernevendienst
Zingen: EB lied 421 (2x)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Slotlied: Gezang 477

Heenzending en Zegen