11 juli 10:00u Ds. C. Bijman

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 91 : 1en 7
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: EB lied 254
 • Wet
 • Zingen: Psalm 19 : 5
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Psalm 121
 • Kinderlied: EB 32
 • Schriftlezing: Romeinen 8 : 31 - 39
 • Zingen: Gezang 90 : 1 en 9
 • Verkondiging: Tekst Psalm 121 : 5 - 7
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Psalm 121 : 3 en 4
 • Dankgebed en voorbede
 • Slotlied: EB lied 274a (Geloofsbelijdenis)
 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven