4 juli 10:00 uur: Kandidaat L. Walhout

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 92 : 1
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Gezang 44 : 1 en 3
 • Wet
 • Zingen: EB lied 302 : 1, 2 , 3 en 4
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kinderlied: EB lied 425
 • Schriftlezing: Johannes 4 : 1 : 19
 • Zingen: EB lied 186a : 1 en 2
 • Verkondiging:
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: EB lied 186a : 3
 • Dankgebed en voorbede
 • Slotlied: EB lied 342
 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven