Zondag 27 juni 10:00 Ds. J. Plante (HA)

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 62 : 1, 4 en 5
Votum en groet
Zingen: Gezang 409 : 1, 4 en 5

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Hosea 14 : 2 – 10
Schriftlezing: Johannes 4 : 43 - 52

Zingen: Gezang 328
Uitleg en Verkondiging

Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 291

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal
Zingen: Gezang 457 : 1, 2 en 4
Vervolg onderwijzing
Tafellied: Gezang 318 : 1, 5, 6, 9 en 10

Nodiging
Viering avondmaal
Dankzegging

Dankgebed, voorbede, stil gebed en het Onze Vader

Zingen: Gezang 21 : 1, 3 en 7
Zegen: Amen, amen, amen