Zondag 20 juni 10:00 uur drs. A. Kornaat Gewijzigde liturgie.

Ds. Kornaat moest vanmorgen afbellen, daarom gaat nu Leendert van der Werf voor.

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Gezang 328 : 1 en 3
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Psalm 116 : 2 en 3
 • Leefregel: Romeinen 12 : 9 - 21
 • Zingen: Psalm 119 : 2
 • Kindermoment
 • Zingen: EB lied 454 : 1, 2 en 3
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Jesaja 49 : 1 - 6
 • Zingen: Psalm 145 : 1
 • Schriftlezing: Matth 5 : 14 - 20
 • Zingen: Psalm 145 : 2
 • Verkondiging:
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: EB lied 390 : 1 en 2
 • Dankgebed en voorbede
 • Slotlied: Gezang 481 : 1 en 2
 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven