Zondag 13 juni 10:00 uur : Pastor P. Riemens

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Gezang 169 : 1
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Psalm 145 : 1
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Gezang 255 : 1 en 2
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Jesaja 35 en Handelingen 3 : 1 - 11
 • Zingen: EB lied 47 : 1 en 2
 • Verkondiging:
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Psalm 18 : 10
 • Dankgebed en voorbede
 • Slotlied: EB lied 411
 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven