Zondag 6 juni 10:00 uur mevr. Koppenaal

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 95 : 1
 • Stil gebed, votum en groet
 • Gebed van toenadering
 • Zingen: Gezang 481 : 1
 • Leefregel
 • Zingen: EB lied 148: 1
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Moment voor de kinderen
 • Zingen: EB lied 498
 • Schriftlezing: Jesaja 43 : 18 - 25
 • Zingen: Gezang 247 : 1
 • Schriftlezing: Romeinen 8 : 12 – 27
 • Zingen: Gezang 247 : 3
 • Verkondiging: “Leven door de Geest”
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 297 : 1
 • Geloofsbelijdenis van Nicea
 • Zingen: EB lied 279
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader
 • Slotlied: Gezang 477 : 1 en 2
 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven