Zondag 30 mei 2021 10.00 uur Ds. C.M. Baggerman-van Popering

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 8 : 1 en 3
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Psalm 136 : 1 en 3
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: Gezang 255 : 1
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Moment voor de kinderen
 • Schriftlezing: Joël 3
 • Zingen: Gezang 39 : 1, 5 en 9
 • Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 – 13
 • Zingen: Gezang 249 : 1
 • Verkondiging:
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 247 : 1
 • Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader
 • Slotlied: Gezang 303 : 1 en 5
 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven