Zondag 23 mei, 10:00 uur kand. A. Slabbekoorn

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 118 : 10
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: EB lied 218 : 1
 • Woorden bij de symbolische schikking
 • Zingen: EB lied 218 : 2
 • 10 geboden van de Heilige Geest
 • Zingen: EB lied 218 : 3
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Moment voor de kinderen
 • Zingen: EB lied 425
 • Schriftlezing: Genesis 11 : 1 – 9
 • Zingen: EB lied 148
 • Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 – 13 en Openb. 7 : 9 - 12
 • Zingen: EB lied 147 : 1
 • Verkondiging:
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Psalm 87 : 3 en 4
 • Gebeden
 • Slotlied: Gezang 257
 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven