16 mei 2021 10.00 uur Ds. A. Groenenveld-Meindersma

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 68 : 7
 • Stil gebed, votum en groet
 • Gebed om ontferming
 • Zingen: Gezang 444 : 3
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Moment voor de kinderen
 • Zingen: EB lied 479 : 1
 • Schriftlezing: Ezechiël 3 : 4 – 11
 • Zingen: Gezang 86 : 3
 • Schriftlezing: Efeze 4 : 17 – 24
 • Zingen: Gezang 86 : 5
 • Verkondiging: Tegendraads van beroep
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 78 : 1
 • Gebeden

-Slotlied: Gezang 330 : 1 en 3

 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven