13-05-2021 10.00 uur Ds. B. van Ginhoven Hemelvaartsdag

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 2 : 1 en 4
 • Stil gebed, votum en groet.
 • Zingen: Psalm 93 : 4
 • Gods regels voor ons leven
 • Zingen: Gezang 460 : 1 en 5
 • Gebed
 • Schriftlezing: Daniël 7 : 1 - 14
 • Zingen: EB lied 140 : 1 en 2

-Schriftlezing: Daniël 7 : 15 – 28

 • Zingen : EB lied 140 : 3
 • Prediking Kroningsdag!
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 231 : 1 en 3
 • Dankzegging en voorbede

-Slotlied: Gezang 476 : 1 en 5

 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven