Zondag 2 mei, 10:00 uur : dhr. J. Verbruggen

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: EB lied 218 : 1
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Psalm 42 : 1
 • Leefregels uit Efeze 5 : 1 - 21
 • Zingen: Psalm 86 : 4
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kindermoment
 • Zingen: EB lied 452
 • Schriftlezing: Johannes 21 : 15 - 25
 • Zingen: Gezang 14 : 1, 2 en 5
 • Verkondiging: Volg Mij
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 217 : 1 en 4
 • Dienst der gebeden

-Slotlied: EB lied 246 : 1 en 2

 • Zegen.
 • Zingen: Gezang 411 : 1
 • Inzameling van de gaven