Zondag 25 april 10:00 uur ds. N. de Boo

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 66 : 1
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Gezang 319 : 1 en 2
 • Verootmoediging
 • Zingen: EB lied 308 : 1 en 2
 • Kindermoment
 • Zingen: EB lied 469 : 1 en 2
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Ezechiel 34 : 1 - 10
 • Zingen: Psalm 23 : 1
 • Schriftlezing: 1. Joh. 2 : 18 - 3 : 6
 • Zingen: Gezang 443 : 1
 • Verkondiging: tekst 1 Joh. 3 : 1a
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 481 : 1
 • Dienst der gebeden

-Slotlied: Psalm 103 : 9

 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven