Zondag 18 april, 10 uur: ds. C. Bijman

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 92 : 1
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Gezang 221 : 1
 • Wetslezing
 • Zingen: Psalm 25 : 2
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Psalm 16
 • Zingen: Psalm 16 : 1
 • Schriftlezing: Hand. 2 : 22 – 32
 • Zingen: Gezang 212 : 3
 • Verkondiging: tekst ps.16 : 11a
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Psalm 16 : 4
 • Dienst der gebeden

-Slotlied: Gezang 222: 1 en 3

 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven