Zondag 11 april, 10 uur: ds. B. van Ginhoven

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 81 : 1, 2 en 8
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Gezang 330 : 1 en 2
 • Woorden van genade en een richtlijn voor ons leven
 • Zingen: Gezang 215 : 1 en 2
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Johannes 20 : 19 – 31
 • Zingen: Gezang 430 : 1 en 3
 • Schriftlezing: 1 Kor. 15 : 1 – 20
 • Zingen: Gezang 292 : 1 en 2
 • Verkondiging: Nieuw leven
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 217 : 1, 2, 3 en 4
 • Dienst der gebeden

-Slotlied: EB lied 132 : 1, 2 en 3

 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven