Zondag 28 maart 10:00u Ds. N. de Boo

  • Welkom en mededelingen
  • Intochtslied: Psalm 118 : 9
  • Stil gebed, votum en groet
  • Zingen: Gezang 255 : 1
  • Verootmoediging
  • Zingen: Psalm 25 : 2
  • Gebed om de opening van het Woord
  • Kindermoment
  • Zingen: Eb lied 478 : 1 en 3
  • Schriftlezing: Jesaja 52 : 13 – 53 : 4
  • Zingen: Gezang 187 : 1
  • Schriftlezing: Markus 15 : 22 – 37
  • Zingen: Gezang 187 : 2
  • Verkondiging: Tekst Jesaja 53 : 4a
  • Zingen: EB lied 112 : 1 en 4
  • Dienst der gebeden

-Slotlied: Psalm 98 : 3

  • Zegen.
  • Inzameling van de gaven