Zondag 28 maart 10:00u Ds. N. de Boo

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 118 : 9
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Gezang 255 : 1
 • Verootmoediging
 • Zingen: Psalm 25 : 2
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Kindermoment
 • Zingen: Eb lied 478 : 1 en 3
 • Schriftlezing: Jesaja 52 : 13 – 53 : 4
 • Zingen: Gezang 187 : 1
 • Schriftlezing: Markus 15 : 22 – 37
 • Zingen: Gezang 187 : 2
 • Verkondiging: Tekst Jesaja 53 : 4a
 • Zingen: EB lied 112 : 1 en 4
 • Dienst der gebeden

-Slotlied: Psalm 98 : 3

 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven