Zondag 21 maart 10:00 uur : ds. C. Baggerman

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 43: 1
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Psalm 43: 3
 • Verootmoediging en genadeverkondiging
 • Zingen: Gezang 177 : 1
 • Wet:
 • Zingen: Gezang 177 : 6
 • Gebed om de verlichting van de Heilige Geest
 • Schriftlezing : Exodus 3 : 11 - 16
 • Zingen: Psalm 18 : 1
 • Schriftlezing: Johannes 14 : 1 – 11
 • Zingen: Psalm 18 : 9
 • Verkondiging: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. (Joh. 14 : 6 )
 • Zingen: Gezang 75 : 3
 • Dankzegging en voorbeden

-Slotlied: Gezang 192 : 1, 2, 5 en 6

 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven