Zondag 14 maart 10:00 uur Ds. D. Groenendijk

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 63 : 1
 • Stil gebed, votum en groet
 • Gebed van toenadering
 • Woord van genade: 1 Tim. 1 : 14 - 15
 • Leefregel: 2 Tim. 2 : 24 - 25
 • Zingen: Gezang 463 : 1 en 4
 • Gebed om de verlichting van de Heilige Geest
 • Woord voor de kinderen
 • Schriftlezing : Johannes 6 : 1 – 15 en 25 – 29
 • Zingen: Gezang 75 : 2
 • Verkondiging Genoeg en toch honger
 • Zingen: Gezang 157 : 2
 • Dankzegging en voorbeden

-Slotlied: EB lied 343 : 1 en 4

 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven