Woensdag 10-0319.00 uur Kand. L. Walhout (Biddag)

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 22 : 11
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Psalm 67 : 3
 • Woorden bij de symbolische schikking
 • Zingen: Om bloesem aan de bomen (zie bijlage)

Melodie: Op bergen en in dalen.

 1. Om bloesem aan de bomen,
  om overvloed aan vrucht,
  om vissen in de stromen,
  om vogels in de lucht,
  om volle korenaren,
  om akkers wuivend graan,
  om voedsel uit de aarde,
  roepen wij, Heer, U aan.
 2. Om water op het droge,
  om groei in de woestijn,
  om doorzettingsvermogen,
  voor wie mistroostig zijn,
  om werk voor werkelozen,
  om toekomst hier en nu,
  om hulp voor hulpelozen
  roepen wij, Heer, tot U.
 3. Om hoop, geloof en liefde,
  om vrijheid en om recht,
  dat eindelijk geschiedde,
  al wat Gij hebt voorzegt.
  Uw rijk, Heer, laat het komen,
  Uw wil al om gedaan,
  dan zal aan alle bomen,
  de bloesem opengaan.
 • Gebed
 • Zingen: Gezang 329 : 1
 • Schriftlezing : Markus 1 : 40 – 45
 • Zingen: Gezang 329 : 3
 • Verkondiging
 • Zingen: EB lied 342
 • Dankzegging en voorbeden

-Slotlied: EB lied 299 : 1 en 3

 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven