Zondag 7 maart, 10:00 uur : ds. H. Catsburg

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Gezang 173 : 1
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 36 : 2
 • Gebod
 • Zingen: Gezang 177 : 7

-Gebed om de opening van het Woord

 • Schriftlezing : Spreuken 31 : 1 – 9 en 1 Kor. 10 : 14 - 22
 • Zingen: Gezang 177 : 1
 • Verkondiging tekst Matth. 27 : 34
 • Zingen: Psalm 72 : 4
 • Dankzegging en voorbeden

-Slotlied: Psalm 116 : 6 en 8

 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven