Zondag 28-2-2021 10:00 uur Dr. M. van der Veer

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 99 : 1 en 2
 • Votum en groet
 • Gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis
 • Verkondiging van genade
 • Zingen: Psalm 99 : 7 en 8
 • Geboden
 • Zingen: Psalm 99 : 5 en 6

-Gebed om de verlichting van de Heilige Geest

 • 1e Schriftlezing : Exodus 34 : 29 – 35 (NBV)
 • Zingen: Gezang 290 : 1, 5 en 6
 • 2e Schriftlezing Marcus 9 : 2 – 8 (HSV)
 • Zingen: Gezang 289 : 1 en 3
 • Verkondiging
 • Zingen: Gezang 323 : 6 en 7
 • Dankzegging en voorbeden

-Slotlied: Psalm 68 : 3 en 7

 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven