21-02-2021 10:00 uur ds. D. Westerneng

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 145 : 3
 • Woord van verwachting en groet
 • Gebed
 • Zingen: Gezang 172 : 3
 • Schriftlezing: Johannes 6 : 30 - 51
 • Zingen: Gezang 409 : 4

-Verkondiging

 • Meditatief orgelspel:
 • Zingen: Gezang 75 : 2 en 3
 • Lezing formulier bevestiging ambtsdragers
 • Geloofsbelijdenis lezen
 • Zingen: Gezang 312: 3
 • Afscheid en bevestiging
 • Zingen: Gezang 456 : 3
 • Dankzegging en voorbeden

-Slotlied: Gezang 460 : 1 en 3

 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven