14-02-2021 10:00 uur pastor P. Riemens

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 72 : 1, 6 en 7
 • Stil gebed, votum en groet.
 • Zingen: Psalm 36 : 2
 • Lezing van de wet
 • Zingen: EB lied 302

-Gebed om de opening van de Schriften

 • Schriftlezing: Johannes 2
 • Zingen: Gezang 74

-Verkondiging

 • Meditatief orgelspel:
 • Zingen: Gezang 166 : 3 en 4
 • Dankzegging en voorbeden

-Slotlied: EB lied 357 : 1 en 5

 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven