07-02 2021 10.00 uur Leesdienst

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Gezang 463 : 2
 • Stil gebed, votum en groet.
 • Zingen: Psalm 139 : 1 en 2
 • Gebod
 • Zingen: Psalm 25 : 2 en 3

-Gebed

 • Schriftlezing: Markus 1 : 21 – 31
 • Zingen: Gezang 465 : 1 en 3

-Verkondiging Markus 1 : 29 – 31

 • Meditatief orgelspel: Beveel gerust uw wegen
 • Dankzegging en voorbeden

-Slotlied: Psalm 66 : 7

 • Zegen.
 • Inzameling van de gaven