Diensten ivm coronavirus

06-06-2020 - Update diensten in coronatijd:

Als kerkenraad willen we u als gemeenteleden de mogelijkheid bieden om de kerkdiensten weer bij te wonen met inachtneming van de regels die er gelden. Er mogen dertig personen in de kerk aanwezig zijn die 1.50 m. uit elkaar zitten. Predikant en gedeeltelijke kerkenraad niet mee geteld, kunnen er dan 20 gemeenteleden aanwezig zijn.
Dit is mogelijk vanaf zondag 14 juni voor de dienst van 10.00 uur.
Hiervoor kunt u zich aanmelden per telefoon op zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur bij Peter Beije, tel. 0111 642996. Als u belt en er zijn er al meer dan 20 aanmeldingen, dan wordt u op de lijst gezet voor de week daarna. Let op: er mag niet worden meegezongen!! Als u gezondheidsklachten heeft zoals verkouden, hoesten of koorts moet u thuis blijven. Dit zal ook aan u gevraagd worden bij binnenkomst in de kerk.
Ook moeten we een registratie bijhouden van wie er in de kerk zitten. Er zal ontsmettingsmiddel aanwezig zijn, maak daar a.u.b. ook gebruik van.

22-05-2020 - Update diensten in coronatijd:

Hoe gaat het in de kerkdienst vanaf 1 juni of 1 juli? Het is iets wat velen bezighoudt, vanuit de landelijke kerk hebben we te maken met strenge regels, die zijn strenger als b.v. in de restaurants. Maar we moeten en willen ons aan die regels houden. Wellicht heeft u al gedacht straks kunnen we weer ter kerke en we zouden graag willen dat dit ook zou kunnen ware het niet dat we te maken hebben met de 1,5 meter afstand van elkaar. En waar laat je dan 100 personen dat lukt dus niet bij ons in de Jodocus. En wat
moeten we doen per 1 juni – 30 personen inclusief afgevaardigden van de kerkenraad,
koster en organist? U begrijpt dat een beetje open deur veel lastiger is dan een gesloten of een wijd openstaande deur. Exclusief “personeel” blijft er per 1 juni niet veel over en wie mag dan naar de kerk komen? Daarom hebben we als kerkenraad besloten om de juni maand door te gaan zoals we nu de afgelopen weken hebben gedaan, dus online-
diensten met minimale bezetting. Wel willen we u als gemeentelid die de diensten
niet online kan volgen, dus geen internet heeft, uitnodigen om naar de kerk te komen.
Ondertussen gaan wij verder zoeken, passen en meten hoe we in de komende tijd iets kunnen aanbieden t.a.v. het kerkbezoek. Graag hadden we het anders gezegd en gedaan
maar helaas het kan nu niet anders, we hopen op uw begrip en medewerking.

22-03-2020 - Informatiebrief van de Hervormde gemeente te Oosterland

Vanwege het coronavirus zijn alle kerkelijke activiteiten de komende tijd afgelast. De kerkdienst op zondagochtend gaat wel door, maar is alleen via internet of kerktelefoon mee te beleven. De termijn die we aanhouden is conform de richtlijn die de overheid stelt.

Kerkdiensten meeluisteren via internet: elke zondag 10.00 uur

Elke zondagochtend om 10.00 uur zal er live een kerkdienst worden uitgezonden vanuit de Jodocuskerk. Deze dienst kunt u meebeleven via hervormdoosterland.nl of via kerkdienstgemist.nl Ook kunt u de dienst achteraf terugluisteren. Eventuele voorbeden kunt u kenbaar maken (telefonisch of via mail) aan een ouderling.

Behoefte aan een praatje of aan een luisterend oor?

Misschien voelt u zich de komende tijd soms wel eenzaam of heeft u gewoon even behoefte aan een praatje. U kunt dan altijd de predikant of een ouderling bellen. Ook in geval van nood (bijv. ziekte, ziekenhuisopname) blijven wij graag op de hoogte. Bel gerust!

Rian Bal

Bart van der Vlugt

Leendert van der Werf

Een boodschapje of andere hulp nodig?

Wij van de diaconie willen graag mensen helpen die bij de risicogroep horen en niet naar buiten durven of kunnen. Heeft u bijvoorbeeld een boodschapje nodig en verder geen familie in de buurt om u te helpen? Schroom dan niet om ons te bellen. Wij doen dat graag voor u!

Annelies van den Berge

Nellie Bolier

Op de hoogte blijven

Via onze website www.hervormdoosterland.nl kunt u op de hoogte blijven van actuele informatie. Op het moment dat de kerkdiensten weer in de gewone vorm zullen doorgaan stellen wij u hiervan op de hoogte.

--------------------------------------------------------------------------

Bericht vrijdag 13 maart 22:30 uur 

Betreft: gevolgen ontwikkelingen Coronavirus en de kerk

Geachte gemeenteleden,

Afgelopen week heeft de Nederlandse regering een aantal maatregelingen afgekondigd om de gevolgen van het Coronavirus te beperken.

Deze maatregelen hebben directe gevolgen voor het kerkelijk leven.

Een van de maatregelen is om bijeenkomsten van meer dan 100 mensen tot en met 31 maart af te gelasten. Veel gemeenten hebben al aangegeven dat er zondag geen diensten zullen zijn.

Wij als kerkenraad hebben vrijdagavond hierover vergaderd en zijn tot het besluit gekomen om vanaf zondag 15 maart a.s. tot en met zondag 29 maart geen diensten te houden.

Het annuleren van kerkdiensten is ingrijpend maar ook hierin hebben wij onze verantwoordelijkheid t.o.v. u als gemeente en onze burgerlijke gemeente.

Wel zullen de morgendiensten live doorgaan – dit in zeer beperkte mate – wat inhoudt dat er behalve de dienstdoende predikant, een ouderling, diaken en kerkrentmeester aanwezig zullen zijn.

Deze dienst is dus te beluisteren via de website van onze kerk, onder het kopje live-dienst.

Tot nader bericht zullen er geen avonddiensten zijn.

Voor verdere en actuele berichtgeving verwijzen we u naar de website www.hervormdoosterland.nl.

Het ziet er naar uit dat het kerkelijk en burgerlijk leven voorlopig anders zijn.

Laten we daarbij de ouderen en eenzame gemeenteleden niet vergeten.

Ons – ook in deze crisis - daarbij gedragen wetend door de liefde van de eeuwige God in Jezus Christus.

Met een hartelijke en bemoedigende groet vanuit de kerkenraad,

Leendert van der Werf,

ouderling-scriba.