Schikking 01-09-2019 Startzondag

Woorden bij de symbolische schikking bij het thema: EEN GOED VERHAAL
Startzondag 1 september 2019

Woorden, woorden, zoveel woorden…
gaan voorbij en blijven komen… zo zingt een lied.
Woorden die een verhaal vormen…
En dat verhaal kan heel verschillend zijn…
van opbouwend, bemoedigend tot pijnlijk kwetsend..

In de schikking zien we 2 stapels boeken…
Allemaal verhalen, goede verhalen..
boeken die ons een verhaal geven wat ons kan
bemoedigen, troosten, inspireren…

Tussen die 2 stapels zien we een opening
Want als het goed is komt er door de woorden
die een verhaal vormen, een beweging op gang.
een in en uitgaande beweging – van en naar elkaar..
een vraag en antwoord, bezinning en actie

Verhalen die ten diepste geënt is op het Boek der Boeken
de Bijbel, die we – geopend - bovenop de stapel zien liggen …
Dit Boek geeft ons het goede verhaal, Gods Woord in mensentaal
waaraan we ons kunnen spiegelen, een richting aanwijzer in en voor ons leven..

Een goed verhaal houdt je niet voor jezelf maar deel je met anderen,
de verschillende gekleurde bloemen geven die mensen weer, die kontakt hebben met elkaar, die hoor en wederhoor geven.. die geraakt worden door het goede verhaal.. want Gods goede verhaal met mensen gaat nog altijd door.. als het zachte suizen, in de veelheid van geluiden,
van het goede verhaal, dat ons verblijdt,
daarom zingen we verder als een gebed:
Laat Heer uw verhaal van vrede dalen
vat ons samen in de stralen,
van uw liefde ons besteedt…

Het nieuwe jaar beginnen,
met Gods hulp zal het gaan.
Het licht brengt me te binnen
hoe rijk ik mag bestaan.
Als schaduwen mij vangen
-verdriet bestuurt mijn oog-,
voed dan mijn zielsverlangen
en wenk mijn blik omhoog.

God, help ons door de tijden;
bevestig ons bestaan.
Wanneer wij moeten lijden,
wil met ons huiswaarts gaan.
Zo leeg raken de dingen
als niemand naar u vraagt.
Leer ons van vrede zingen.
Uw vrede, die mij draagt.