Collecteren (online)

U kunt zelf een bedrag overmaken op het rekeningnummer van de kerk.
Internetbankieren op IBAN-nr:

Diaconie
IBAN NL83 RABO 0373 7103 64 t.n.v. Diaconie Hervormd Oosterland o.v.v. het doel van de collecte.
Kerk:
IBAN NL02 RABO 0373 7058 08 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormd Oosterland o.v.v. Kerkbeheer.