De ware schuilplaats

Op adelaarsvleugels
mogen wij schuilen in Zijn naam
op bergen en door dalen
blijft Hij naast ons staan
Zie je het even niet zitten
Is de berg te hoog
De Heer is altijd bij je
Kijk maar naar de regenboog
Hij heeft een plan
Met jou en mij
Vertrouw maar op Hem
Alleen Hij maakt ons vrij