Schikking oud naar nieuw

Van 2018 naar 2019 - van oud naar nieuw
Terugkijken naar wat is geweest, in vertrouwen vooruitzien naar wat komt…

In de schikking ligt een houtstronk, wat we kunnen zien als een tijdsbalk..
het achterste deel is een weergave van het oude jaar wat voorbij gegaan is,
het oude hout, getekend door de seizoenen en de uitgebloeide hortensia- annabelbloemen en rietstengels duiden daarop.
Een jaar wat zich ook in onze gemeente heeft gekenmerkt door vreugde en verdriet, met een nieuw begin en afscheid.

Deze schikking staat ook in het teken van afscheid.
Vandaag nemen we ook afscheid van koster Piet, vele jaren was hij om met psalm 84 te spreken een dorpelwachter in de Jodocus, opende hij voor ons de deuren, zorgde voor licht en warmte.. Evenals de kaars gaf hij warmte en was daarmee een lichtend voorbeeld voor onze geloofsgemeenschap.

De tijdsbalk markeert ook een overgang naar een nieuwe toekomst.
De witte bloemen staan symbool voor dat nieuwe begin, aarzelend, fragiel zoals ook de witte bloemen aan de takken.
Zoals de hyacintenbolletjes nog bedekt zijn en nog niet prijsgeven, hoe de grote en de kleur van de bloem zal zijn, zo weten ook wij de toekomst, die zich voor ons gaat openen, niet.

Maar zoals we in het jaar dat achter ons ligt Gods nabijheid, ook in moeilijke momenten, konden voelen, zo mogen we in vertrouwen verder gaan, de altijd groene hedera duidt op Gods liefde, zorg en trouw ook in 2019.

De tulpen, met het bloemblad omhoog gericht staan voor het gebed:
Eeuwig getrouwe, stil in vertrouwen
leg ik mijn kracht en zwakheid neer
wat ik ook vrees en hoop,
hoe ook mijn levensloop
niets kan mij van U scheiden Heer.

Wil dan mijn adem zijn,
water, brood en wijn
Gij leeft in mij en ik in U
maak mij de hoop, de vlam,
die van uw liefde kwam
U droeg mij als kind, draag mij ook nu….