28 oktober 2018

Woorden bij de symbolische schikking bij de doop van  Jolein van Helleman

In de schikking zien we een roze gekleurde Herbera, die staat symbool van Jolein, de daarbij staande rood gekleurde bloemen verwijzen naar de liefde waarmee jullie Johan en Marleen als ouders en zus Mara haar omringen.

De rietstengels die achter  de bloemen staan duiden op het water van de doop.

De witte en gekleurde bloemen onderaan de schikking verwijzen naar ons als gemeente die rondom het gezin staan.

De basis van de schikking is blad van de vingerplant, die verwijst naar Gods hand,  -  God die zegt: Ik vergeet jouw nooit, Ik heb je in mijn handpalm geschreven.

De hedera  op het witte kleed – dat verwijst naar het doopkleed – en is een teken van de blijvende trouw van onze God.

Want als je bent gedoopt,

weet dan, dat God naast je loopt..