30 september 2018

Woorden bij de symbolische schikking bij toetreding tot het Pastoraal team

van Marry van der Jagt 30-9-2018

Bij het Pastoraat is belangrijk dat

we elkaar zien, naar elkaar omzien.

Met liefdevolle betrokkenheid

met elkaar praten en nog veel

meer luisteren.

Een goed gesprek, soms met weinig woorden,

een teken van medeleven met elkaar

door een woord, bloem of gebaar

door geloof elkaar toegewijd,

door hoop die ons verblijdt,

door liefde die ons draagt.