Gedicht

Ik wou dat ik je kon helpen dragen
Wat je dragen moet.
Ik wou dat ik kon zeggen:
Alles komt weer goed.
Maar niemand weet van tevoren
Hoe deze reis je zal vergaan.
Eén ding moet je weten
Nooit zal je er alleen voor staan.