Category Archives: Nieuws

23-04-2023 10.00 uur Ds. Westerneng

Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 134 Woord van verwachting en Groet Gebed en genadeverkondiging Wetslezing: Matteüs 25: 31-40 Zingen: Gezang 225: 1 en 4 Gebed om verlichting met de Heilige Geest Aandacht voor de kinderen Kinderlied: Evang. Liedb 422: 1 en 3 Schriftlezing: 1 Petrus 1: 18-25 Zingen: Gezang 473: 1, 2 en 10 Verkondiging…
Lees verder

16-04-2023 10.00 uur Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen Woord van verwachting en Groet Zingen: Psalm 98: 1 en 4 Gebed om schuldvergeving Genadeverkondiging: Matteüs 28:1-7 Zingen: Gezang 225: 2 en 5 Gebed om de nabijheid van Gods Geest Kindermoment Kinderlied: Evang. Liedb. 435 Schriftlezing: Exodus 14:9-22 Zingen: Psalm 136: 1, 6 en 7 Schriftlezing: Johannes 17:1-4 Zingen: Evang Liedb. 142…
Lees verder

09-04-2023 10.00 uur Ds. F. van Harten

Welkom en mededelingen Intochtslied:              EB lied 122 : 1, 2, 3 en 4             1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, (allen)             die galmt door gans’ Jeruzalem;             een heerlijk morgen - licht breekt aan:             de Zoon van God is opgestaan!             2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld, (dames)…
Lees verder

07-04-2023 19.00 uur Goede Vrijdag Vesperdienst

Stilte Zingen:                Gezang 192 : 1, 5 en 6                     1. O kostbaar kruis, o wonder Gods,                     waaraan de Prins der glorie stierf;                     ik wil om U zijn zonder trots,                     ik acht verlies wat ik verwierf.                     5. En door zijn dood en door zijn bloed                     is nu de wereld dood…
Lees verder

06-04-2023 19.00 uur Witte Donderdag Ds. D. Westerneng

Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 107: 1 en 20 Woord van verwachting en Groet Gebed Schriftlezing: Exodus 12: 1-14 en 1 Korintiërs 5: 6-8 Zingen: Gezang 346: 1, 2, 3 en 4 Verkondiging Zingen: Ev. Liedb 189a: 1 en 2 Liturgie voor de viering van het Avondmaal Lezen geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 358: 2 en 392:…
Lees verder

04-04-2023 19.00 Vesperdienst Ds. D. Westerneng

Welkom en inleiding Stil Gebed Woord van verwachting en Groet Zingen: Psalm 1:1 Lezen: Psalm 1: 1-3 Zingen: Psalm 1: 2 Lezen: Psalm 1: 4-6 Gebed om verlichting met de Heilige Geest Schriftlezing: Exodus 11 Zingen: Gezang 169: 3 en 4 Meditatie ‘Zonder God geen leven’ Zingen: Gezang 182: 4 en 6 Avondgebed Zingen: Gezang…
Lees verder