Category Archives: Nieuws

15-05-2022 10.00 uur Ds. C. de Rooij

Orgelspel.Welkom en mededelingenIntochtslied: ELB 297: 1,3Stil gebed, votum en groet.zingen: Psalm 98: 1,2GebodenZingen: Psalm 86: 4Gebed.kort woord voor de kinderen, samen zingen: ELB 435 daarna mogen zij naar de nevendienst1e Schriftlezing: Genesis 28: 10-17Zingen: Gezang 323: 1,22e Schriftlezing: Johannes 21: 1-14Zingen: Gezang 329: 1,2PredikingorgelspelZingen: Psalm 68: 7GebedenInzameling van de gavenZingen: Gezang 470: 1 en 3Zegen.Orgelspel.
Lees verder

08-05-2022 10.00 uur Dr. Mar van der Veer

Mededelingen kerkenraadOpeningspsalm Psalm 118 : 1 en 6 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzenStil gebed - Votum en GroetInleidingGebed van verootmoedigingLied van Gods genade ELB 170 Groot is uw trouwGebed om de verlichting met de Heilige GeestEvangelielezing Johannes 20 : 24 -29Gezang 207 : 7 8 9 11 ’t Bericht werd Thomas ook gedaanBrieflezing 1…
Lees verder

Beroepingswerk

Dankbaar maken wij u bekend dat Ds. D. Westerneng het beroep wat wij als Hervormde Gemeente van Oosterland op hem hebben uitgebracht heeft aangenomen ! Na het vertrek van ds. H.G.W. Groot Karsijn in 2020 zal de gemeente binnen afzienbare tijd weer een eigen herder en leraar kunnen verwelkom.
Lees verder

01-05-2022 10.00 uur Dhr. Jaap Verbruggen

Welkom en mededelingenIntochtslied: Gezang 289 : 1 en 5Stil gebed, votum en groetZingen: Psalm 139 : 1 en 2Leefregels 1 Petrus 3 : 8 – 18Zingen: Psalm 86 : 2 en 4GebedKindermomentKinderlied EB lied 454 : 1, 2 en 3Kinderen gaan naar de nevendienstSchriftlezing: Matth. 28 : 16 - 20Zingen: EB lied 409 : 1,…
Lees verder

24-04-2022 10.00 uur Ds. E. Baggerman-van Popering

Welkom en mededelingen Aanvangslied: ps. 81: 1, 2 en 4Stil gebedVotum en groetZingen: gez. 210:1, 2, 3 en 4 Gebed om ontfermingWetslezingKinderlied: ev. Liedbundel 218: 1 en 3 Gebed bij de opening van het Woord Lezing: Johannes 20: 19-23Zingen: gez. 218: 1, 2, 5 en 8Lezing: I Petrus 1:3-9Zingen: ps. 111: 1 en 2 PreekZingen:…
Lees verder

17-04-2022 10.00 Ds. C. Bijman 1e Paasdag

Welkom en mededelingenIntochtslied: Psalm 81 : 1, 2 en 4Stil gebed, votum en groetZingen: Gezang 210 : 1, 2 en 4Aansteken van de paaskaarsZingen: EB lied 122 : 4WetslezingZingen: Psalm 81 : 7GebedKinderlied EB lied 122 : 1 en 2Kinderen gaan naar de nevendienstSchriftlezing: Marcus 16 : 1 - 7Zingen: Gezang 215 : 1, 2…
Lees verder

15-04-2022 19.00 uur Vesperdienst (Goede Vrijdag)

Liturgie 15 april 2022 (Goede Vrijdag) Stilte Zingen: Gezang 192 : 1, 5 en 61. O kostbaar kruis, o wonder Gods,waaraan de Prins der glorie stierf;ik wil om U zijn zonder trots,ik acht verlies wat ik verwierf. 5. En door zijn dood en door zijn bloed is nu de wereld dood voor mij. Ik ben…
Lees verder