Portfolio Category: kringwerk

Gesprekskring

Het ingrijpende gebeuren rondom het coronavirus bracht ons op het idee om dit seizoen met elkaar, in het kader van ons jaarthema “Het goede leven”, na te denken over het boek van psychiater Dirk de Wachter – De kunst van het ongelukkig zijn. Zijn devies is: laat de focus op geluk los, streef naar zin.…
Lees verder

Gebedskring

Sinds enkele jaren is er in de gemeente een gebedskring. Hierover wordt verschillend gedacht. Want waarom moet je in de week bij elkaar komen, je kunt thuis toch ook bidden. Maar het is juist heel belangrijk en waardevol omdat met elkaar te doen. Zo kan het ook bemoedigend zijn als je weet dat er bij…
Lees verder

Saelekring

Van harte wordt u weer uitgenodigd om deel te nemen aan de Saele – Bijbelkring. Dit jaar onder leiding van ds. Bertien van Ginhoven uit Ouwerkerk. We zijn blij dat zij dit met ons wil doen. Ook dit seizoen hopen we weer mooie gesprekken en gezellige middagen met elkaar te beleven rondom een geopende Bijbel…
Lees verder