Groeigroep

Graag nodigen wij u en jou uit om deel te nemen aan de groeigroep. Samen zullen we gaan nadenken over de basics van het christelijk geloof. Een mooie gelegenheid om je kennis van het christelijk geloof op te frissen en te verdiepen.

In het bijzonder is deze groeigroep bedoeld voor u en jou als je nog geen belijdenis hebt gedaan en dat overweegt te gaan doen. Als je echter al belijdend lid bent, maar toch graag je kennis wilt opfrissen en verdiepen dan ben je ook van harte welkom! De avonden zullen, bij voldoende belangstelling, afwisselend worden gehouden in Kerkwerve ('t Kerkerf) en Oosterland (kerkenraadskamer).

Tijd en plaats: dinsdagavonden 19.30-21.30 uur (1 maal per 2 weken)

Data: op deze website onder Actueel - Jaarkalender, in de Kerkbrief of in het Informatieboekje "Vanaf het Torenplein".

Contactpersoon: de predikant. (Zie contactgegevens)