Geloofsopvoeding

De manier waarop je bezig bent met geloofsopvoeding heeft veel te maken met de manier waarop jij gelooft.
Het begint met jezelf: hoe ben je opgevoed, wat kreeg je mee van het geloof van je eigen ouders, hoe heb je je later ontwikkeld?
Het gaat dus om je eigen leven en hoe heb je leren omgaan met geloof.

En met wat je heb je geleerd en steeds weer leert ga je verder, want stilstand is achteruitgang. In de maatschappij moet je steeds weer leren en bij- en afleren, maar dat geldt zeer zeker ook voor je geloofsle-ven. Ook kinderen ontwikkelen zich, krijgen een eigen interesse, ze gaan puberen...
Hoe is hun belevingswereld als jongeren? Hoe kun je als ouder of grootouder het geloof met je tiener delen? Wat is de rol van de kerk hierin?
Met jullie als ouders met opgroeiende kinderen willen we verschillende mooie en minder mooie kanten van geloofsopvoeding delen. We den-ken aan een twee of drietal avonden. Het zou mooi zijn dat jullie als ouders alle avonden aanwezig zouden kunnen zijn.

Data: zie seizoenkalender