Saelekring

Saelekring

Het was fijn dat in het afgelopen jaar de Saelekring, op een iets andere manier, toch door kon gaan. Maar we hopen in het komende seizoen weer, zonder beperkingen, met elkaar gezellige middagen en mooie gesprekken te hebben rondom een geopende Bijbel. Onder leiding weer van Ds. Bertien van Ginhoven uit Ouwerkerk.
Zij heeft ook al een thema voor ons uitgezocht: “We hebben het profetische woord, dat vast en zeker is“, 2 Petrus 1:19.
Tussendoor drinken we een kopje koffie of thee.

De bijeenkomsten zijn in de grote zaal van de Saele, één keer in de maand op maandagmiddag van 14.30 uur tot 16.00 uur. Belangstellenden voor deze kring zijn van harte welkom!
De data van de bijeenkomsten zijn te lezen in de seizoenskalender, in de kerkbrief, de website en worden vermeld op het prikbord in de Saele.

Contactpersoon: de scriba.