Saelekring

Het is altijd weer een vreugdevolle zaak elkaar te mogen ontmoeten rond een geopende Bijbel. In de Bijbel kom je nooit uitgelezen en door samen te lezen kun je elkaar ook verrijken en vertroosten. Bovendien is de Bijbel een uniek boek van grote schoonheid door de prachtige teksten die we er in vinden zoals de Psalmen.

De Bijbel is lang niet altijd gemakkelijk te verstaan. Sommige delen zijn vijfentwintig honderd jaar oud en daarnaast geschreven in talen die wij van huis uit niet kennen. Wij moeten het doen met vertalingen en bedenken dat er toen sprake was van een andere cultuur en leefwereld.

Toch blijft het de moeite waard anno 2018 de Bijbel te lezen, want er gaat nog steeds grote geesteskracht uit van dat oude boek. Hoe dat kan? De Bijbel is een boek om te lezen en te leven, want alleen zó ontdek je de grote waarde die er schuilgaat achter de tekst.

Van harte nodigen wij u uit om (weer) naar de Saelekring te komen. In overleg willen we afspreken welk Bijbelboek of deel daarvan we samen gaan lezen.

Wanneer? Elke eerste maandagmiddag van de maand, zie ook de seizoenkalender

Tijd? Van 14.00 tot 16.00 uur.

Waar? In de grote zaal van de Saele.

Van harte welkom en we zien uit naar fijne ontmoetingen!

ds. A. van der Ploeg en ds. Edwin Groot Karsijn