Saelekring

Van harte wordt u weer uitgenodigd om deel te nemen aan de Saele – Bijbelkring. Dit jaar onder leiding van ds. Bertien van Ginhoven uit Ouwerkerk. We zijn blij dat zij dit met ons wil doen.
Ook dit seizoen hopen we weer mooie gesprekken en gezellige middagen met elkaar te beleven rondom een geopende Bijbel met als thema: “Gods goede nieuws voor mensen anno 2020”.
Tussendoor drinken we een kopje koffie of thee.
De bijeenkomsten zijn in de grote zaal van de Saele, één keer in de maand op maandagmiddag van 14.30 uur tot 16.00 uur.
Belangstellenden voor deze kring zijn van harte welkom!
De data van de bijeenkomsten zijn te lezen in de seizoen kalender en in de Kerkbrief.
De eerste keer dat we bij elkaar willen komen is op maandag 5 oktober,
i.v.m. corona dit alles natuurlijk onder voorbehoud.

Contactpersoon: de scriba. (Zie contactgegevens)