Saelekring

Saelekring

We hopen in het komend seizoen met elkaar gezellige middagen en mooie gesprekken te hebben. Nu onder leiding van Ds. D. Westerneng.

De bijeenkomsten zijn in de grote zaal van de Saele, één keer in de maand op maandagmiddag om 14.30 uur.
De data van de bijeenkomsten zijn te lezen in de jaarkalender, in de Kerkbrief en worden vermeld op het prikbord in de Saele.

Belangstellenden voor deze kring zijn van harte welkom!

Contactpersoon: de scriba.