05-06-2022 10.00 uur Kand. A. van Wilgenburg

print

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Gezang 242 : 1, 6 en 7

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Gezang 247 : 1 en 3

Wetslezing

Zingen: Psalm 71 : 1 en 12

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderlied: EB 420
Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 – 3 en 22 - 42

Zingen: Gezang 244 : 4

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Gezang 252 : 1 en2
Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed en voorbeden

Slotlied: Gezang 477 : 1 en 2

Zegen: Amen, amen, amen

Inzameling van de gaven