07-11-2021 10.00 uur Ds. W.P. van der Aa

print

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:               Gezang 289 : 1

- Stil gebed, votum en groet    

- Zingen:                      Psalm 139 : 10 en 11

- Gebod en belofte

- Zingen:                      Psalm 119 : 55 en 56

- Gebed

- Kindermoment

- Kinderlied:                 EB  lied 479

  Kinderen gaan naar de nevendienst                           

- Schriftlezing:             Hand. 16 : 16 - 31

- Zingen:                      Gezang 429 : 2 en 3                                                   

- Verkondiging:          

- Meditatief orgelspel

- Zingen:                      Psalm 42 : 5 en 7  

Kinderen komen terug van de nevendienst

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Slotlied:                      Gezang 289 : 3 en 4  

- Zegen:                       Amen, amen, amen

- Inzameling van de gaven