Dankdag 03-11-2021 19.00 uur Ds. D. Westerneng

print

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:               Psalm 121 : 1 en 2

- Stil gebed, votum en groet               

- Woorden bij de symbolische schikking

- Zingen:                       Dank, Vader, dank U wel ( Zie bijlage)

- Gebed                      

- Schriftlezing :            Matth. 5 : 14 – 16                            

- Zingen:                      Gezang 481 : 1 en 4

- Schriftlezing:             Zacharia 4

- Zingen:                      EB 150 : 1 en 2

- Verkondiging            

- Zingen:                      Gezang 476 : 4 en 5  

- Dankzegging en voorbeden

- Zingen:                      Gezang 44 : 1 en 3

- Geloofsbelijdenis

-Slotlied                        Gezang 304 : 1 en 3  

- Zegen. 

- Inzameling van de gaven