31-10-2021 10.00 uur Kand. A. Slabbekoorn

print

 • Welkom en mededelingen
 • Intochtslied: Gezang 328 : 1 en 3
 • Stil gebed, votum en groet
 • Zingen: Gezang 329 : 1, 2 en 3
 • Regels van God
 • Zingen: Psalm 119 : 39 en 40
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Kinderlied: EB lied 186a : 1 en 2
  Kinderen gaan naar de nevendienst
 • Schriftlezing: 2 Tim. 2 : 1 – 13
 • Zingen: Psalm 56 : 3 en 4
 • Verkondiging:
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Gezang 305 :2
  Kinderen komen terug van de nevendienst
 • Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”
 • Slotlied: EB lied 244 : 1 en 2
 • Zegen: Amen, amen, amen
 • Inzameling van de gaven