24-10-2021 10.00 uur Ds. G. van der Linden

print

- Welkom en mededelingen

- Intochtslied:               Psalm 81 : 1 en 8  

- Stil gebed, votum en groet    

- Zingen:                      Psalm 81 : 11      

- Verootmoediging

- Zingen:                      Psalm 43 : 3 en 4 

- Leefregel

- Gebed bij de opening van de Schriften    

- Kinderlied:                 EB  lied 448 : 1, 2 en 3

  Kinderen gaan naar de nevendienst                           

- Schriftlezing:             Markus 11 : 11 – 21

- Zingen:                      Gezang 170 : 1 en 6                                                   

- Verkondiging:          

- Meditatief orgelspel

- Zingen:                      Gezang 75 : 1 en 11

Kinderen komen terug van de nevendienst

- Dankgebed, voorbede met afsluiting het “Onze Vader”

- Slotlied:                      EB lied 341            

- Zegen:                       Amen, amen, amen

- Inzameling van de gaven